roses curves

Предназначение на сайта

Сайтът www.rosova.bg и неговите под-домейни представляват информационна страница за продуктът Розова и марката Лавила. При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител да ползвате безплатно този сайт. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва сайтът. Със зареждането на страницата www.rosova.bg Вие се обвързвате единствено като Потребител на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Права върху съдържанието в сайта

Цялото съдържание на всички страници, снимки, видеа и изображения са интелектуална собственост на Смарт Консулт България ООД. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е www.rosova.bg и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в www.rosova.bg. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от Смарт Консулт България. Моля, свържете се с нас на имейл contact@lavila-bio.com, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

Смарт Консулт България ООД си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена своевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.